رسالت بیمارستان : بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا در راستای التیام آلام بیماران، خدمات بهداشتی درمانی ایمن و اثر بخش را در حوزه های تخصصی و فوق تخصصی ارائه می دهد. این خدمات ، با کیفیت ،در حداقل زمان و فارغ از سن، جنس، نژاد، رنگ،  مذهب و یا موقعیت اجتماعی افراد ارائه میشود. 
چشم انداز بیمارستان : ما بر آنیم انتخاب برتر بیماران، پزشکان و کارکنان در ایران باشیم. 


ارزش ها : 
مهربانی و دلسوزی 
بیمار محوری و مشتری نوازی 
خدمت خالصانه 
اخلاق حرفه ای 
فرهنگ کیفیت و ایمنی 
دانش مداری 
فرآیند نگری 

با خشنودی در مسیر بهبودی

مراجعه كننده گرامی از حضور و حسن انتخاب شما در جمع خانواده بزرگ بيمارستان شفا مفتخريم. بدون ترديد بيمارستان شفا از گذشته تا كنون با هدف تامين رضايت مراجعين محترم و خانواده های ارجمند آنان در راستای تحقق اين مهم بوده است.

اميد است كه لايق محبت بيكران شما عزيزان باشيم.   

افزایش رضایت مندی ، ارتقای بهره وری