ساعات و قوانین ملاقات : 

بخشهای عادی : 17-15  (روزهای تعطیل رسمی : 11-9 صبح و 17-15عصر )

بخشهای ویژه : 17-16 (روزهای تعطیل رسمی : 11-10 صبح و 17-16 عصر)

با خشنودی در مسیر بهبودی

مراجعه كننده گرامی از حضور و حسن انتخاب شما در جمع خانواده بزرگ بيمارستان شفا مفتخريم. بدون ترديد بيمارستان شفا از گذشته تا كنون با هدف تامين رضايت مراجعين محترم و خانواده های ارجمند آنان در راستای تحقق اين مهم بوده است.

اميد است كه لايق محبت بيكران شما عزيزان باشيم.   

افزایش رضایت مندی ، ارتقای بهره وری