آئین نامه کمیته اخلاق پزشکی ، انطباق و مراعات موازین شرعی   

این کمیته با هدف ارتقاء ، ترویج و حمایت از حقوق بیماران،تحقق منشور حقوق بیمار و حمایت از حقوق ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان و با تلاش جهت رعایت موازین اخلاقی در بیمارستان تشکیل می شود .

کمیته اخلاق بیمارستانی مسئول بررسی اخلاقی روند ارائه خدمت در بیمارستان است و نقش مهمی در تنظیم روابط بیمار و پزشک و حفظ حقوق متقابل آنها، ارتقای خدمات سلامت و ایجاد اعتماد متقابل بین گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات سلامت ایفا می کند. این کمیته به نحوی مطلوب و موثر بر الگوی مراقبتها تاثیرگذار بوده و به توسعه و اصلاح سیاستهای وابسته به اخلاق بالینی و تسهیل آموزش درباره مباحث مطرح در اخلاق بالینی کمک می کند و هم چنین ارائه مشاوره به تیم درمانی جهتحل معضلات جاری بیمارستان در عرصه حقوق پزشکی و اخلاقی را بعهده دارد.

گروههای هدف این رویکرد شامل پزشکان، کادر درمانی و پرسنل پشیبانی مرکز می باشد. و با توجه به ارتباط متقابل بیمار با ارائه دهندگان خدمت آموزش به بیمار در جهت ارتقاء رفتارهای اجتماعی مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و دینی می بایستی مورد توجه قرار گیرد. همچنین در این کمیته به بررسی موضوعات اخلاقی در پژوهش های مرکز پرداخته می شود .

ترکیب کمیته اخلاق پزشکی ، انطباق و مراعات موازین شرعی  

 • ریاست بیمارستان
 • مدیر بیمارستان
 • مسئول بهبود کیفیت
 • نماینده پزشکان
 • سوپروایزر آموزشی
 • مسئول حراست
 • تعدادی از سرپرستاران بخشها

 

 

اسامی کمیته اخلاق پزشکی ، انطباق و مراعات موازین شرعی  بیمارستان شفا :

 • آقای دکتر حسین حجتی (رئیس بیمارستان)
 • آقای غریب ( حراست)
 • خانم جمیله راستگو (مدیر بیمارستان)
 • خانم هاجر کدخدایی (مترون بیمارستان)
 • خانم مریم صمدپور (مسئول بهبود کیفیت)
 • خانم زهرا بام شاد (مسئول بهداشت حرفه ای)
 • خانم چوبدار (کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار)

دبیر کمیته :

خانم جمیله راستگو – خانم کدخدایی (انطباق )

تبصره : اعضای کمیته در اولین جلسه یک نفر را از بین خود به عنوان دبیر جلسه انتخاب می نماید که دعوت نامه و کلیه مکاتبات مربوط توسط وی انجام می پذیرد .

اهداف :

 • بررسی اخلاقی روند مراقبتهای پزشکی و فرآیندهای جاری مرکز ( بهبود درد و رنج ، هزینه های تحمیل شده به بیماران و اخذ رضایت آگاهانه ،مراقبت از بیماران در حال احتضار-بیماران فوت شده ،ترخیص با میل شخصی و ...)
 • تدوین و پایش اخلاق سازمانی در بیمارستان
 • فعالیتهای آموزشی و ترویجی شامل برگزاری سخرانی، کارگاه و راندهای بالینی، دوره های بازآموزی و جلسات گفتگو میان پرسنل،بیماران و همراهان جهت توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات سلامت در لحاظ کردن مسائل اخلاقی
 • پیشنهاد راهکارهای اجرایی در نحوه ارائه خدمات سلامت از منظر اخلاقی و حفظ حقوق بیمار
 • مشاوره اخلاقی در موارد بحث انگیز (مانند ارائه یا توقف درمانهای حمایت حیات و ... )
 • نظارت بر عملکرد نظام رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات و پیگیری موارد مطروحه
 • ایجاد خط ارتباطی و پاسخگویی در زمینه امور مرتبط با اخلاق پزشکی  

   این کمیته به منظور توسعه ارزشهای اخلاقی در راستای ارتقاء روابط انسانی برای ارج نهادن به انسانها بعنوان اشرف مخلوقات بنا نهاده میشود، که بایستی از طریق آموزش،پژوهش و ایجاد راهکارهای مناسب جهت تقویت این ارزشها و بروز آن در رفتارهای اجتماعی نهادینه شود .

  گروههای هدف این رویکرد شامل پزشکان، کادر درمانی و پرسنل پشتیبانی مرکز می باشد. و با توجه به ارتباط متقابل بیمار با ارائه دهندگان خدمت آموزش به بیمار در جهت ارتقاء رفتارهای اجتماعی مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و دینی می بایستی مورد توجه قرار گیرد. همچنین در این کمیته به بررسی موضوعات اخلاقی در پژوهشهای مرکز پرداخته می شود .

پیگیری مصوبات جلسه :

مصوبات جلسه تا جلسه بعدی به اجرا گذاشته می شود و نتیجه در جلسه بعدی عنوان میگردد.

توالی برگزاری کمیته :

هر دو ماه یکبار برگزار میگردد در صورت تعطیلی رسمی زمان برگزاری به روز بعد موکول میگردد .

تبصره : هر گاه یکی از اعضای کمیته در اثر فوت،استعفاء،فسخ قراردادکار،محروم شدن از عضویت و یا به هر دلیل دیگر قادر به حضور در جلسات نباشد نماینده دیگری با توجه به نظر ریاست کمیته و اعضاء اصلی برای باقی مانده مدت دوره انتخاب و مسئولیت محوله را عهده دار خواهد شد .

رسمیت یافتن جلسه :

جلسات کمیته با حضور حداقل 4 نفر اعضای اصلی رسمیت می یابد که حضور نماینده اخلاق ، ریاست کمیته یا نماینده تام الاختیار ،مدیر و مترون الزامی میباشد .

تبصره : اعضاء کمیته ها با هزینه کارفرما بایستی در برنامه های آموزشی و بازآموزی مربوط به کمیته ها که توسط ارگان های ذیربط برگزار می گردد شرکت نمایند.

توضیح : این کمیته جایگزین کمیته پاسداری و مراقبت از ارزش های متعالی و کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی در ضوابط فعلی ارزشیابی شده است .

با خشنودی در مسیر بهبودی

مراجعه كننده گرامی از حضور و حسن انتخاب شما در جمع خانواده بزرگ بيمارستان شفا مفتخريم. بدون ترديد بيمارستان شفا از گذشته تا كنون با هدف تامين رضايت مراجعين محترم و خانواده های ارجمند آنان در راستای تحقق اين مهم بوده است.

اميد است كه لايق محبت بيكران شما عزيزان باشيم.   

افزایش رضایت مندی ، ارتقای بهره وری