سومین دوره پایش و رصد کیفی بسته های طرح تحول در آموزش در شیراز انجام شد


: 869

سومین دوره پایش و رصد کیفی بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های مستقر در کلان منطقه پنج آمایشی، برگزار شد.

سومین دوره پایش و رصد کیفی بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های مستقر در کلان منطقه پنج آمایشی، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاون آموزشی دانشگاه در این خصوص گفت: تاکنون دو دوره پایش و رصد کیفی تحقق برنامه های مربوط به بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در کلان منطقه پنج، مانند سایر کلان منطقه های کشور انجام گرفته است و در حال حاضر در سومین دوره پایش بسته های تحول در آموزش کلان منطقه پنج، ارزیابی بیرونی از سوی کلان منطقه هفت آمایشی از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام می شود.

دکتر «مصباح شمس» افزود: در این نشست ارزیابی، مسوولان بسته های مختلف تحول در آموزش به ارایه گزارش فعالیت های خود پرداختند و به پرسش های تیم ارزیابی بیرونی، پاسخ گفتند.

او ادامه داد: علاوه بر گزارش فعالیت ها، شرکت کنندگان تجربه های خود را در بسته های مختلف طرح تحول مطرح کردند تا زمینه پیشرفت، با این انتقال تجربیات فراهم شود.

معاون آموزشی دانشگاه بیان کرد: از میان الگوهای متعدد موجود برای ارزیابی و رصد پیشرفت برنامه های از پیش تدوین شده، الگوهای مبتنی بر ارزشیابی های کیفی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند، در این الگو صاحب نظران و کارشناسان با تجربه و مسلط بر برنامه ها و روش های عملیاتی سازی آنها، میزان تحقق اهداف را بر اساس مشاهدات عینی محیطی برآورد می کنند که این پایش ها بر اساس همین الگو انجام می شود.

دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه پنج کشور شامل شیراز، فسا، جهرم، هرمزگان، بوشهر، یاسوج، گراش و لارستان است.

با خشنودی در مسیر بهبودی

مراجعه كننده گرامی از حضور و حسن انتخاب شما در جمع خانواده بزرگ بيمارستان شفا مفتخريم. بدون ترديد بيمارستان شفا از گذشته تا كنون با هدف تامين رضايت مراجعين محترم و خانواده های ارجمند آنان در راستای تحقق اين مهم بوده است.

اميد است كه لايق محبت بيكران شما عزيزان باشيم.   

افزایش رضایت مندی ، ارتقای بهره وری